ความรับผิดชอบต่อสิ่งรอบตัวของบริษัท

EBSCO เป็นบริษัทที่มีจิตสำนึกต่อสิ่งรอบตัว เรามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตนตามมาตรฐานสูงสุดในการปฏิบัติงาน และสร้างความมั่นใจว่าซัพพลายเออร์ของเราได้ยึดถือมาตรฐานจริยธรรมขั้นสูง

เราดำเนินการอย่างไร

 • การต่อต้านการทุจริต

  EBSCO พยายามที่จะดำเนินการตามกฎหมายเพื่อต่อต้านการทุจริตทั้งปวง เราห้ามการทุจริต และการให้สินบนทุกรูปแบบ เรียนรู้เพิ่มเติมใน นโยบายต่อต้านการทุจริต.

 • จรรยาบรรณพนักงาน

  EBSCO ตระหนักดีว่าทีมงานของเราได้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรม สนับสนุนค่านิยม และปฏิบัติตามความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อมาตรฐานทางจริยธรรมระดับสูง เรียนรู้เพิ่มเติมใน จรรยาบรรณของพนักงาน.

 • สิทธิมนุษยชน

  EBSCO มุ่งมั่นในการต่อต้านการค้ามนุษ์ ด้วยกิจกรรมองค์กรและห่วงโซ่อุปทานของเรา เรียนรู้เพิ่มเติมใน Modern Slavery Act Statement.

 • ความหลากหลาย และการยอมรับ

  เรามุ่งมั่นที่จะอยู่ร่วมกันด้วยความหลากหลาย และรวมเอาสิ่งนี้ไว้เป็นแนวทางหลักในการสร้างทีมของเรา ปลูกฝังผู้นำของเรา และทำให้ธุรกิจของเราก้าวไปข้างหน้า เราเชื่อว่าการดึงดูดผู้มีความสามารถที่หลากหลาย และการรักษาวัฒนธรรมการทำงานที่ครอบคลุม จะทำให้เราเติบโตต่อไปได้ทั้งในฐานะบุคคล และในฐานะธุรกิจ

 • จรรยาบรรณของการเป็นคู่ค้า

  EBSCO มีความมุ่งมั่นอย่างยาวนานในการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมในทุกชุมชนที่เราอาศัย และทำงาน Supplier Code of Conduct ของเราถูกสร้างขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่ามาตรฐานทางจริยธรรมระดับสูงที่ EBSCO ยึดถือนั้นได้รับการยึดถือโดยซัพพลายเออร์ของเราด้วยเช่นกัน

ตอบแทนชุมชนของเรา

EBSCO มีส่วนช่วยในการสร้างชุมชนที่ดีขึ้น ผ่านการสนับสนุนทางการเงินโดยตรงและการมีส่วนร่วมของพนักงาน

หัวข้อแนะนำ