ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการรวมกลุ่มก้อน

เรามุ่งมั่น ที่จะอยู่ร่วมกันด้วยความหลากหลาย ความเสมอภาค และการรวมกลุ่มก้อน เพื่อเป็นแนวทางหลักในการสร้างทีมของเรา ปลูกฝังผู้นำของเรา และทำให้ธุรกิจของเราก้าวไปข้างหน้า เรามุ่งมั่นที่จะรักษาและพัฒนาหลักการเหล่านี้ ไม่เฉพาะภายในองค์กรของเราเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเนื้อหาที่เราจัดเตรียมไว้ และในการสนับสนุนลูกค้าของเราด้วย

Together We Are EBSCO

พนักงานของเรามาจากภูมิหลังที่แตกต่างกัน ด้วยประสบการณ์ และความเชื่อที่มีความเฉพาะตัว ความแตกต่างเหล่านี้ เป็นตัวกำหนดว่าเราเป็นใคร ทั้งรายบุคคล และโดยรวมในฐานะบริษัท ความแตกต่างของเรา ช่วยผลักดันเราไปข้างหน้า ทำให้เราเป็นบุคคลที่ดีขึ้น และทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นในฐานะองค์กร เรารับฟัง และพยายามทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน และพยายามเชื่อมโยงสิ่งต่างๆเข้าด้วยกันอย่างแท้จริง

เป้าหมายของเราคือ การทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความหลากหลาย เท่าเทียมกัน และครอบคลุมมากขึ้น เนื่องจากเราเชื่อว่า เสียงและการกระทำโดยรวมของพนักงานของเรา จะส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีขึ้นทั้งในปัจจุบัน และอนาคต และเรารู้ว่า การดึงดูดผู้มีความสามารถหลากหลาย และรักษาวัฒนธรรมในที่ทำงานแบบมีส่วนร่วม เราจะเติบโตต่อไปในฐานะบุคคล และในฐานะธุรกิจ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเรา, รวมถึงการเป็นพลเมืองบรรษัทของเรา และการมีส่วนร่วมในชุมชนห้องสมุด

การสร้างชุมชน — Employee-Led Groups

ที่ EBSCO มีหลายวิธีในการเชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมทีมทั่วทั้งองค์กร ต่อไปนี้คือกลุ่มบางกลุ่ม ที่มีส่วนช่วยในการสร้างชุมชน และส่งเสริมการเรียนรู้ การเคารพซึ่งกันและกัน การมองโลกในแง่ดี และวัฒนธรรม กลุ่ม และโปรแกรม Employee-Led Groups ของเราเปิดให้ทุกคนเข้าร่วมได้ สนใจเข้าร่วมกับเรา? ค้นหาตำแหน่งว่างที่ EBSCO

 • Diversity Working Group

  ทำให้มั่นใจว่า EBSCO มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่หลากหลาย เท่าเทียมกัน และครอบคลุมสำหรับพนักงานทุกคน เราทำงานเพื่อปรับปรุงการสรรหา การรักษา ประสบการณ์การใช้ชีวิตในแต่ละวัน และการส่งเสริม BIPOC (Black, Indigenous, People of Color) ผู้หญิง, LGBTQIA+ ผู้มีความหลากหลายทางระบบประสาท และคนพิการ

 • EBSCO Pride

  การสร้างพื้นที่สำหรับพนักงาน LGBTQIA+ EBSCO ในการจัดระเบียบ สร้างเครือข่าย และตอบสนองความต้องการร่วมกันโดยความร่วมมือกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้นำ EBSCO EBSCO Pride มอบทรัพยากร การฝึกอบรม และโอกาสในการพัฒนาแก่พนักงานและพันธมิตร LGBTQIA+ EBSCO

 • Working Parents Group

  เชื่อมโยงผู้ปกครอง และผู้ดูแลบุตรหลานทั่วทั้ง EBSCO กับสถานที่สำหรับถามคำถาม ให้คำแนะนำ และแบ่งปันแหล่งข้อมูล

 • Wellbeing @EIS

  ให้พื้นที่ในการแบ่งปันข้อมูล บทความ และเคล็ดลับที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยรวม กลุ่มนี้สามารถเข้าถึงความคิดริเริ่มที่นำโดยพนักงาน เช่น การทำสมาธิและการยืดกล้ามเนื้อ

 • Women@EIS

  มอบโอกาสในการสร้างเครือข่าย การศึกษา และการให้คำปรึกษาแก่สตรีที่ EBSCO ซึ่งสนับสนุนและส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ การพัฒนาความเป็นผู้นำ และกลยุทธ์โดยรวมในการประสบความสำเร็จทั้งภายในและภายนอกบริษัทของเรา

 • Shalom EBSCO

  ทำหน้าที่เป็นเครือข่ายในการสร้างชุมชน แบ่งปันข้อมูล ขอคำแนะนำและให้คำแนะนำแก่บริษัทขนาดใหญ่ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชาวยิว   

 • Green Team

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ EBSCO ในฐานะบริษัท และเพิ่มการรับรู้ถึงความคิดริเริ่ม และแนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของพนักงานในฐานะบุคคลทั่วไป

Image
diversity equity inclusion resources woman glasses laptop story image

การดูแลจัดการเนื้อหาที่หลากหลายเพื่อการวิจัย

นอกเหนือจากการสนับสนุนความคิดริเริ่มของ DEI ภายในบริษัทของเราแล้ว เราเชื่อในการดูแลและพัฒนาเนื้อหาที่หลากหลายภายในผลิตภัณฑ์ของเรา

ในฐานะผู้ให้บริการเนื้อหา เราตรวจสอบคอลเล็กชันของเราเพื่อหาอคติและ พัฒนาทรัพยากร อุทิศให้กับชุมชนที่มีบทบาทน้อยในอดีต

เรายังทำงานเพื่อให้เพิ่มเติม ประสบการณ์การสืบค้นที่เท่าเทียม สำหรับลูกค้าทุกคน ตั้งแต่ห้องสมุดไปจนถึงสถาบันทางการแพทย์ ที่รองรับการค้นหาภาษาธรรมชาติ การทำแผนที่หัวเรื่องในกว่า 200 ภาษาและภาษาถิ่น

Image
diversity equity inclusion resources woman glasses laptop story image
Image
supporting diversity equity inclusion initiatives library community story image

การสนับสนุนความคิดริเริ่มภายในชุมชนห้องสมุด

EBSCO สนับสนุนความหลากหลายในชุมชนห้องสมุดโดยรวมผ่านการสนับสนุนโครงการและทุนการศึกษา ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนของสมาคมห้องสมุดวิจัย Kaleidoscope Diversity Scholars และโปรแกรมประเภท Leadership Fellows Program ซึ่งรวมเอา "หลักการและมุมมองของความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการรวมเข้าไว้ด้วยกันตลอดหลักสูตร"

EBSCO ยังสนับสนุนบรรณารักษ์รายบุคคลด้วยการมอบทุนการศึกษาเพื่อเข้าร่วมการประชุมต่างๆ เช่น การประชุมประจำปีของAmerican Library Association และ The Joint Conference of Librarians of Color ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก five associations of ethnic librarians

Image
evidence expertise story image

การสร้างประสบการณ์เชิงบวกสำหรับทุกคน

EBSCO ลงทุนทั้งเวลา และ ทรัพยากรเพื่อให้ผู้ใช้ทุกท่านสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของเราได้ โดยเรารักษาความสัมพันธ์กับบริษัทที่ปรึกษาหลายแห่งเพื่อทดสอบ และตรวจสอบการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของเราเป็นระยะๆ

ความมุ่งมั่นของเราในการเข้าถึงได้รวมถึงการดำเนินการศึกษาการใช้งานกับผู้ใช้ที่มีความบกพร่องทางสายตาและทางร่างกาย และการทดสอบแพลตฟอร์มของเรากับทั้ง JAWS และ NVDA

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของ EBSCO ต่อการเข้าถึง

Image
evidence expertise story image