Image
EDS Single Search Illustration

นำพาห้องสมุดไปสู่นักเรียนของคุณ

รับประโยชน์สูงสุดจาก e-resources ของคุณด้วย EBSCO Discovery Service (EDS) แพลตฟอร์มการสืบค้นที่ราคาจับต้องได้ เพื่อการเข้าถึงคอลเล็กชันห้องสมุดของโรงเรียนผ่านช่องการสืบค้นหาเดียว สามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา EDS ช่วยให้นักเรียนสามารถสืบค้นเนื้อหาสำหรับการวิจัยได้อย่างสะดวก และ รวดเร็ว

เยี่ยมชมเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งทรัพยากรของ EBSCO สำหรับโรงเรียน