Open Access

การเข้าถึงแบบเปิด (Open Access) จะให้ประสิทธิภาพสูงสุดก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นสามารถเข้าถึงได้ง่าย และเชื่อถือได้ และนี่คือเหตุผลที่เราให้ความสำคัญกับการดูแลจัดการเนื้อหา เทคโนโลยีการสืบค้นและการเชื่อมโยง รวมทั้งประสบการณ์ของผู้ใช้บนแพลตฟอร์มของเรา

provide-access-scholarly-1-up-image-780.jpg

ให้การเข้าถึงเนื้อหาทางวิชาการที่ดีที่สุด

ด้วยการจัดทำดัชนีของวารสารแบบเปิดใน EBSCO Discovery Service (EDS) และ EBSCOhost, นักวิจัยจะสามารถเข้าถึงการวิจัยสำคัญที่ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ เราจัดทำดัชนีในฐานข้อมูลแบบเปิด โดยรวมถึงเนื้อหาจาก Directory of Open Access Journals (DOAJ) การสนับสนุน Unpaywall, นำเสนอ EBSCO eBook Open Access Monograph Collection, รองรับการเข้าถึง Open Educational Resources และให้การเข้าถึงสู่ open dissertations ลูกค้าของเรายังสามารถเข้าถึงและใช้งานฐานข้อมูลฟรีได้อีกด้วย เช่น GreenFILE, HathiTrust, SeLaDoc, LISTA และฐานข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลที่เชื่อถือได้

เรานำเสนอเนื้อหาที่ให้ความครอบคลุมสูงสุด จากหลากหลายภูมิภาค หลากหลายภาษา และหลากหลายสาขาวิชา และเราใช้กระบวนการดูแลจัดการที่เข้มงวด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้ของคุณกำลังสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่หลากหลายและน่าเชื่อถือได้ EBSCO อ้างอิงดัชนีชั้นนำ เช่น Web of Science, Scopus และดัชนีหัวเรื่อง เช่น APA PsycInfo และ SciFinder เพื่อความเกี่ยวข้อง และคุณภาพ ผู้เชี่ยวชาญด้าน subject matter ของเราทำการตรวจสอบรายชื่อสำนักพิมพ์แบบเปิด และข้อมูลอุตสาหกรรมเป็นประจำ

การสืบค้นที่เท่าเทียม และนวัตกรรมของเนื้อหา

เราใช้เทคโนโลยีการสืบค้นของเราเพื่อแสดงผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องและมีความหมายมากที่สุดสำหรับผู้ใช้ทุกคน เรามีการขยายกราฟความรู้ การแมพหัวข้อ และจับคู่คำพ้องความหมายไปยังคำศัพท์ต่างๆอย่างต่อเนื่อง สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ใช้ของคุณสามารถสำรวจหัวข้อต่างๆ ในแหล่งข้อมูล และสาขาวิชาตามที่พวกเขาต้องการได้

ประสบการณ์ของผู้ใช้ที่หลากหลาย

เราปรับแพลตฟอร์มของเราให้เหมาะสมกับวิธีการที่ผู้ใช้ของคุณเข้าถึง สืบค้น เลือก และใช้ข้อมูล แพลตฟอร์ม UI ของเราใช้แนวทางแบบ accessibility-first approach เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานในรูปแบบเฉพาะสำหรับผู้ใช้ทุกคน และด้วยการผสานรวมกับระบบเปิด เราสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้ของคุณ ไม่ว่าพวกเขาเริ่มทำการวิจัยจากที่ใด

เข้าร่วมการสนทนา

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "Open"

สมัครเข้าร่วม

จดหมายข่าว Open Perspectives Newsletter

ข้อมูลรายเดือนเกี่ยวกับระบบ "Open"

สมัครเพื่อรับจดหมายข่าว

แหล่งทรัพยากรที่แนะนำ