Odpovědnost společnosti

EBSCO je společnost s jasnými hodnotami. Jsme odpovědná společnost, která dbá na to, aby i naši dodavatelé dodržovali naše etické standardy.

Jak funguje naše společnost

 • Anti-Korupce

  Jednáme v souladu s protikorupčními zákony. Zakazujeme všechny formy korupce a úplatkářství. Více zjistítě prostřednictvím Protikorupční politika.

 • Etický kodex pro zaměstnance

  EBSCO si uvědomuje, že členové našeho týmu musí dodržovat určité postupy, které odpovídají naší kultuře, hodnotám a etickým standardům. Více zjistíte prostřednictvím Etický kodex zaměstnance.

 • Lidská práva

  V EBSCO stavíme na rovném přístupu v oblasti lidských práv a pracovních podmínek. K odpovědnému přístupu vůči světu se snažíme vést i naše zaměstnance a obchodní partnery. Více se dozvíte prostřednictvím Prohlášení k zákonu o moderním otroctví.

 • Diverzita a inkluze

  Snažíme se vytvářet rozmanité a inkluzivní pracovní prostředí, které je dobré pro naše zaměstnance i podnikání. Věříme, že s rozmanitými talenty a inkluzivní kulturou budeme i nadále růst jako jednotlivci i jako společnost.

 • Etický kodex pro dodavatele

  EBSCO má dlouhodobý závazek eticky působit napříč komunitami, ve kterých se pohybuje. Náš Etický kodex dodavetelů byl vytvořen s cílem zajistit, aby naše vysoké etické standardy dodržovali také dodavatelé.