Odpowiedzialność korporacyjna

EBSCO to firma zaangażowana Zobowiązujemy się do postępowania zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi zapewniając, że są one przestrzegane przez naszych dostawców.

Jak działamy

 • Polityka antykorupcyjna

  Firma EBSCO dokłada wszelkich starań, aby prowadzić swoją działalność zgodnie z wszystkimi przepisami antykorupcyjnymi. Zabraniamy wszelkich form korupcji i przekupstwa. Dowiedz się więcej na temat naszej polityki antykorupcyjnej.

 • Kodeks postępowania pracowników

  Firma EBSCO uznaje, że członkowie naszego zespołu muszą przestrzegać określonych praktyk, aby kierować naszą kulturą korporacyjną, wspierać nasze wartości i spełniać nasze zobowiązanie do przestrzegania wysokich standardów etycznych. Dowiedz się więcej z naszego Kodeksu Postępowania Pracowników.

 • Prawa człowieka

  Firma EBSCO jest zaangażowana w zapobieganie niewolnictwu i handlowi ludźmi w naszej działalności korporacyjnej i w naszych łańcuchach dostaw. Dowiedz się więcej z naszego oświadczenia na temat współczesnych form niewolnictwa.

 • Różnorodność i włączenie społeczne

  Dążymy do różnorodności i integracji jako zasad przewodnich, które budują nasze zespoły, rozwijają naszych liderów i popychają naszą firmę do przodu. Wierzymy, że poprzez przyciąganie różnorodnych talentów i zapewnianie integracyjnej kultury pracy będziemy nadal rozwijać się jako jednostki i jako firma.

 • Kodeks postępowania dostawcy

  Firma EBSCO od dawna angażuje się w etyczne działanie we wszystkich społecznościach, w których żyjemy i pracujemy. Nasz Kodeks postępowania dla dostawców został stworzony, aby zapewnić, że wysokie standardy etyczne, do których firma EBSCO się zobowiązała, są przestrzegane również przez naszych dostawców.