Umělá inteligence (AI)

Společnost EBSCO využívá sílu generativní umělé inteligence ke zvýšení efektivity výzkumu a k transformaci knihovnictví.

Naše hlavní zásady pro používání generativní umělé inteligence

Kvalita

Poskytování důvěryhodných výzkumných zdrojů

Ochrana soukromí a údajů

Ochrana soukromí uživatelů

Transparentnost

Jasné označování technologií řízených umělou inteligencí

Rovnost

Podpora nediskriminačního přístupu k informacím a zdrojům

Informační gramotnost

Odborníci dohlížející na vývoj a ověřování všech aplikací umělé inteligence

Vydavatelská integrita

Ochrana práv vydavatelů

Hodnota pro koncového uživatele

Poskytování přidané hodnoty uživatelům

Image
Female student in a library working on laptop with AI illustrations layered on top of the photo

EBSCO definuje hlavní zásady pro odpovědné používání umělé inteligence

Umělá inteligence mění informační prostředí. Cílem společnosti EBSCO je chránit práva vydavatelů a zároveň zlepšit možnosti uživatelů při zkoumání, hodnocení a využívání obsahu. Vytvořili jsme hlavní zásady, které řídí náš přístup k AI odpovědným, etickým a bezpečným způsobem.

Přečtěte si příspěvek na blogu
Image

Hledání příležitostí generativní umělé inteligence

Společnost EBSCO využívá výhod svého vysoce kvalitního a relevantního obsahu k tomu, aby stanovila nový standard v oblasti vyhledávání a porozumění informacím pro studenty, vyučující a výzkumné pracovníky.

Přečtěte si tiskovou zprávu
Image

Chcete se dozvědět více?