วัฒนธรรมของเรา

ที่ EBSCO เราเชื่อว่าเราทุกคนคือ ภาพสะท้อน, เราฟัง เราเรียนรู้ และเราปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสิ่งนี้คือวัฒนธรรมที่เราเชื่อมั่น วัฒนธรรมของเราถูกสร้างขึ้นโดยวิธีที่เราแสดงต่อกันและกัน และจากวิธีการที่เราทำงานร่วมกัน สิ่งนี้สะท้อนว่าเราเป็นใคร และทำให้เราเป็นตัวของตัวเอง

Image
how we show up for eachother group working together story image

วิธีที่เราแสดงออกซึ่งกันและกัน

เราเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นไปที่ลูกค้า และมุ่งเน้นผลลัพธ์ โดยมีวัฒนธรรมที่โดดเด่นด้วยการสื่อสารแบบเปิด การตัดสินใจตามข้อเท็จจริง และการมีความรับผิดชอบ

 • ความฉลาดทางอารมณ์ — เรามีความตระหนักในตนเอง และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
 • แรงขับเคลื่อน — เราทำเต็มที่ในทุกสิ่งที่ทำ ไม่ว่างานจะเล็กหรือใหญ่แค่ไหน
 • ทัศนคติเชิงบวก — เราคือน้ำเพียงครึ่งแก้วที่พร้อมจะเรียนรู้
 • ความกระตือรือร้น — เราดำเนินการด้วยความคิดแบบเติบโต และแสวงหาอย่างกระตือรือร้น ด้วยการเรียนรู้และเข้าใจ
 • การตัดสินที่ดี — เราทำการบ้าน และทำการสรุปอย่างเป็นเหตุเป็นผล

เราทำงานร่วมกันอย่างไร

trust respect hand heart icon

ความไว้วางใจ และความเคารพ

เราถือว่าพนักงานของเราดีที่สุด และทุกคนตั้งใจที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง

diversity inclusion shapes icon

ความหลากหลาย และการยอมรับ

เราเข้าใจดีว่าแต่ละคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตระหนัก และเห็นคุณค่าในความแตกต่าง เรียนรู้เพิ่มเติม

collaboration puzzle icon

การทำงานร่วมกัน

เราชนะเป็นทีม ไม่ใช่ในฐานะบุคคล

open communication chat bubbles icon

การสื่อสารแบบเปิด

เราแบ่งปันความคิดซึ่งกันและกัน

accountability person checkmark icon

ความรับผิดชอบ

เรามีความรับผิดชอบต่อการเลือก และการกระทำของเรา

Image
workplace flexibility video call laptop story image

ความยืดหยุ่นในการทำงาน

เรามอบความยืดหยุ่นให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคล ในขณะที่สร้างสมดุลระหว่างความต้องการทางธุรกิจ สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานของเรา รวมถึงการรักษาวัฒนธรรมของเรา รูปแบบการทำงานแบบไฮบริดของเรามีประโยชน์มากมาย ซึ่งบางส่วนได้แก่:

 • ช่วยให้พนักงานส่วนใหญ่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น
 • ขยายขอบเขตการเข้าถึงของเราในการสรรหา และว่าจ้างผู้มีความสามารถชั้นนำที่หลากหลาย — สถานที่ทำงานมีความยืดหยุ่น
 • ลดเวลาการเดินทางของหลายๆ คน และเพิ่มโอกาสในการใช้เวลากับครอบครัว เพื่อนฝูง และตัวเองมากขึ้น
 • ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของบุคคลและบริษัท ส่งผลให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน — เราได้แสดงให้เห็นแล้วว่า ผลิตภาพของบุคคลและบริษัทนั้นดีขึ้นเมื่อทำงานนอกสถานที่

สนใจเข้าร่วมกับเรา? ค้นหาตำแหน่งว่างที่ EBSCO

Image
ebsco employees habitat for humanity story image

Together We Give Back

ที่ EBSCO การตอบแทนชุมชนนับเป็นส่วนหนึ่งของเรา ภารกิจการเป็นพลเมืองที่ดีขององค์กรเราคือการเสริมสร้างการเติบโต และ รองรับความต้องการของผู้คน และ ชุมชน ผ่านการพัฒนาความเป็นผู้นำ และ โอกาสทางการศึกษาอย่างยั่งยืน

EBSCO มีส่วนช่วยในการสร้างชุมชนที่ดีขึ้น ผ่านการสนับสนุนทางการเงินโดยตรงและการมีส่วนร่วมของพนักงาน เราเป็นพันธมิตรกับองค์กรการกุศลท้องถิ่น โรงเรียน และ องค์กรอื่นๆมากกว่า 30 แห่งโดยมุ่งเน้นด้านการวิจัย เทคโนโลยี การศึกษา และ สิ่งแวดล้อม

เราทราบดีว่าการเป็นอาสาสมัคร และ การให้คืน ก็สำคัญต่อพนักงานของเราเช่นกัน เราภูมิใจที่จะเสนอการลาแบบได้รับเงินปกติให้แก่พนักงานทุกคนในสหรัฐฯ เพื่อสนับสนุนความพยายามในการเป็นอาสาสมัครของพวกเขา

Image
ebsco employees habitat for humanity story image
Image
john cotton dana winners web image

โครงการห้องสมุดชุมชนของเรา

EBSCO อุทิศตนเพื่อสนับสนุนอนาคตของห้องสมุด และเรามีส่วนร่วมในชุมชนห้องสมุดในหลาย ๆ ด้าน เช่น:

Image
solar grant winner athens library story image

ความคิดริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายของ EBSCO คือการเติบโตอย่างต่อเนื่องในฐานะบริษัท และสร้างผลลัพธ์เชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกัน โครงการสำคัญในบริษัทจำนวนหนึ่ง ช่วยเสริมสร้างความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเราสนับสนุนความรับผิดชอบส่วนบุคคลผ่านการส่งเสริม และการศึกษาที่บริษัทสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ความคิดริเริ่มเหล่านี้รวมถึง:

 • โปรแกรม EBSCO Solar
 • การนำแผงพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในสำนักงานที่ Ipswich ของเรา
 • แนวทางปฏิบัติในการสร้างความยั่งยืนในสำนักงานที่ Birmingham
 • โครงการลด และบริจาคของเสียอย่างครอบคลุม
 • ฐานข้อมูล GreenFILE ที่ใช้ได้ฟรี
 • การสนับสนุน SolarSPELL ที่ซึ่งช่วยให้โรงเรียนในประเทศกำลังพัฒนา เข้าถึงทรัพยากรทางการศึกษาผ่าน WiFi ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์

Green Team ที่นำโดยพนักงานของ EBSCO ให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ EBSCO ในฐานะบริษัท และเพิ่มการรับรู้ถึงความคิดริเริ่ม และแนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของพนักงานในฐานะบุคคลทั่วไป

ภาพถ่ายเครื่องรับพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งโดย Athens Regional Library System โดยได้รับทุนจาก EBSCO Solar

Image
solar grant winner athens library story image