Renew All E-Packages in EBSCONET

เวิร์กโฟลว์สำหรับการต่ออายุ e-package ของคุณนั้นซับซ้อนเกินไปหรือไม่? คุณต้องการเวิร์กโฟลว์เดียวสำหรับการต่ออายุ e-package ทั้งหมดหรือไม่? รับความโปร่งใสที่มากขึ้นในการสั่งซื้อ e-package ของคุณ และกำจัดอีเมลจำนวนมาก รวมทั้งการแลกเปลี่ยนไฟล์ที่ยุ่งยากหลากหลายรายการ ด้วยการต่ออายุ e-package ทั้งหมดใน EBSCONET