บรรณานุกรมกราฟ

วีดีโอ

BiblioGraph เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลแบบเปิดที่ปรับปรุงความสามารถในการนำพา การเปิดเผย และสร้างมูลค่าของแคตตาล็อกห้องสมุดของคุณ ช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดวิชาการ และห้องสมุดสาธารณะสามารถสำรวจ ใช้ และเข้าถึงแค็ตตาล็อกของคุณได้จากทุกที่บนเว็บไซต์