Academic Search Ultimate

วีดีโอ

Academic Search Ultimate คือฐานข้อมูลฉบับเต็มแบบสหสาขาวิชาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในวิดีโอนี้ คุณจะได้เรียนรู้ว่าเหตุใดที่ทำให้ Academic Search Ultimate แตกต่างจากฐานข้อมูลการวิจัยอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นวารสารชั้นนำ ความครอบคลุมเชิงลึกของสาขาวิชา เนื้อหาจากวารสารระดับนานาชาติ และวิดีโอที่เกี่ยวข้องจาก Associated Press