Global Health from CABI

Global Health ช่วยให้นักวิจัย และนักศึกษาสามารถเข้าถึงการวิจัย และการปฏิบัติการด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องของโลกได้อย่างเหนือชั้น โดยการให้ความรู้แบบไร้พรมแดน