What is protocols.io?

protocols.io เป็นแพลตฟอร์มการเข้าถึงแบบเปิดสำหรับการแบ่งปัน และการค้นพบความรู้เกี่ยวกับโปรโตคอลวิทยาศาสตร์ต่างๆ  นอกจากนี้ ยังเป็นเครื่องมือในการจัดระเบียบโปรโตคอลส่วนตัว และพัฒนาวิธีการทำงานร่วมกัน