POLITYKA EIS DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIE

Dla celów prawnych wiążąca jest tylko angielska wersja językowa zasad dotyczących plików cookie. Wersje nieanglojęzyczne są tłumaczone z angielskiej wersji językowej dla Państwa wygody.

 

OSTATNIA AKTUALIZACJA: 1 stycznia 2020 r

Niniejsze Zasady dotyczące plików cookie EIS ("Zasady dotyczące plików cookie") opisują, w jaki sposób pliki cookie i inne podobne technologie są wykorzystywane podczas uzyskiwania dostępu do oprogramowania, aplikacji mobilnych i innych produktów lub usług EBSCO Information Services (zwanych łącznie "Usługami"), a także naszych stron marketingowych i stron internetowych przeznaczonych dla ogółu użytkowników (zwanych łącznie "Stronami internetowymi") oraz w jaki sposób użytkownik może kontrolować te technologie.

W każdej chwili możemy zmienić niniejsze Zasady dotyczące plików cookie. Prosimy o zapoznanie się z datą "Ostatniej aktualizacji" na górze tej strony, aby sprawdzić, kiedy ta polityka dotycząca plików cookie została ostatnio zmieniona. Wszelkie zmiany w niniejszych Zasadach dotyczących plików cookie stają się skuteczne z chwilą udostępnienia przez nas zmienionych Zasad dotyczących plików cookie w ramach Usług lub za ich pośrednictwem. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności, aby zrozumieć inne sposoby wykorzystywania informacji, które zbieramy w naszych usługach i witrynach internetowych lub za ich pośrednictwem. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Plików Cookie, skontaktuj się z nami za pośrednictwem wiadomości e-mail: privacy@ebsco.com.

[W niniejszych Zasadach dotyczących plików cookie, informacje mające zastosowanie do naszych Usług zostały oddzielone od informacji mających zastosowanie do naszych Stron internetowych.Użytkownik powinien zapoznać się z odpowiednią sekcją niniejszych Zasad dotyczących Plików Cookie w zależności od tego, czy korzysta z naszych Usług, czy z naszych Stron internetowych, ponieważ informacje te są inne.]

Informacje o plikach cookie mających zastosowanie do naszych Usług

Co to jest plik cookie?

Pliki cookie są małymi plikami elektronicznymi przechowywanymi na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika, które zbierają informacje o jego preferencjach i nawigacji na stronach internetowych. Web beacons (zwane również gifami i pikselami) są małymi plikami elektronicznymi, które służą do zliczania użytkowników, którzy odwiedzili strony internetowe oraz do innych powiązanych statystyk witryn. W niniejszych Zasadach dotyczących plików cookie odnosimy się do tych technologii, które obejmują pliki cookie, lokalnie przechowywane obiekty, piksele, web beacon i gif, łącznie jako "pliki cookie"

Jak używamy plików cookie?

Firma EBSCO Information Services i jej zewnętrzni dostawcy usług mogą używać plików cookie do zbierania informacji o korzystaniu z naszych Usług, co umożliwia nam śledzenie i kierowanie zainteresowaniami użytkowników. Następnie wykorzystujemy te informacje wyłącznie w celu dostosowania usług do potrzeb użytkownika i zwiększenia komfortu korzystania z naszych usług.Wykorzystujemy również pliki cookie pochodzące od osób trzecich do celów analitycznych, aby poprawić naszą wydajność lub usługi lub aby dostarczać użytkownikom bardziej odpowiednie treści. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie stron trzecich, należy zapoznać się z odpowiednią polityką prywatności i/lub polityką dotyczącą plików cookie stron trzecich.

Jakich plików cookie używamy?

Używamy następujących czterech ogólnych kategorii plików cookie:

 • Ściśle niezbędny
 • Wydajność
 • Funkcjonalność
 • Ukierunkowanie

Rutynowo wykorzystujemy w naszych Usługach ściśle niezbędne, wydajne i funkcjonalne kategorie plików cookie. Poniżej możesz dowiedzieć się więcej o każdej z kategorii plików cookie.

 1. Ściśle niezbędne pliki cookie.Te pliki cookie są niezbędne, ponieważ umożliwiają użytkownikowi poruszanie się i korzystanie z funkcji naszych Usług, takich jak dostęp do zalogowanych lub zabezpieczonych obszarów. Używamy również tych plików cookie do uwierzytelniania użytkowników i pomagamy w identyfikacji i zapobieganiu zagrożeniom bezpieczeństwa. Ponieważ te pliki są niezbędne, nie można ich wyłączyć.
 2. Pliki cookie wydajnościowe.Te pliki cookie gromadzą informacje o tym, jak użytkownik korzysta z naszych Usług. Używamy tych plików cookie do śledzenia ogólnego korzystania z naszych Usług w sposób anonimowy oraz do eksperymentowania z nowymi funkcjami i zmianami w Usługach. Zebrane informacje są wykorzystywane do poprawy działania Usług.
 3. Pliki cookie dot. funkcjonalności.Te pliki cookie pozwalają nam zapamiętać ustawienia i preferencje użytkownika, sposób, w jaki się on zalogował, kiedy się zalogował lub wylogował oraz stan lub historię Usług, z których korzystał. Te pliki cookie umożliwiają nam również dostosowanie Usług do potrzeb użytkowników w celu zapewnienia im ulepszonych funkcji i treści, a także zapamiętanie, w jaki sposób użytkownik dostosował Usługi do swoich potrzeb w inny sposób.
 4. Celowane pliki cookie.Te pliki cookie są wykorzystywane do dostarczania reklam, które są istotne dla Twoich zainteresowań. Te pliki cookie mogą zapamiętać, że urządzenie użytkownika uzyskało dostęp do naszych Usług i może być w stanie śledzić aktywność przeglądarki internetowej na stronach lub usługach innych niż nasze. Informacje te mogą być udostępniane organizacjom spoza Usług informacyjnych firmy EBSCO, takim jak reklamodawcy i/lub sieci reklamowe.

 

Obecnie nie używamy plików cookie ukierunkowanych z Usługami. Jeśli zaczniemy używać plików cookie, dodamy więcej informacji tutaj.

Jak mogę kontrolować i przeglądać pliki cookie?

Użytkownicy mogą korzystać z elementów sterujących przeglądarki internetowej lub oprogramowania innych firm w celu dostosowania ustawień plików cookie. Sposób, w jaki można dostosować ustawienia plików cookie za pomocą elementów sterujących przeglądarki internetowej, różni się w zależności od przeglądarki, dlatego zalecamy odwiedzenie menu pomocy przeglądarki, aby uzyskać więcej informacji. Należy pamiętać, że jeśli użytkownik odrzuci lub wyłączy niektóre pliki cookie, może nie być w stanie korzystać z części naszych Usług. Niektóre z udostępnianych przez nas linków do stron internetowych osób trzecich również mogą używać plików cookie. Nie mamy żadnej kontroli nad tymi połączonymi stronami internetowymi, ani nad dostępem lub kontrolą nad plikami cookie lub innymi technologiami wykorzystywanymi przez połączone strony internetowe.

Użytkownik może również odwiedzić stronę www.aboutcookies.org, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat usuwania plików cookie, kontroli plików cookie i dostosowywania ustawień plików cookie w wielu różnych przeglądarkach. Ponadto użytkownik może zrezygnować z niektórych plików cookie innych firm za pośrednictwem narzędzi Opt-Out Network Advertising Initiative i WebChoices Tool firmy Digital Advertising Alliance.

Należy pamiętać, że wyłączenie niektórych plików cookie może mieć wpływ na funkcjonalność naszych Usług.

Informacje o plikach cookie mających zastosowanie do naszych stron internetowych

Co to jest plik cookie?

Pliki cookie są małymi plikami elektronicznymi przechowywanymi na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika, które zbierają informacje o jego preferencjach i nawigacji na stronach internetowych. Web beacons (zwane również gifami i pikselami) są małymi plikami elektronicznymi, które służą do zliczania użytkowników, którzy odwiedzili strony internetowe oraz do innych powiązanych statystyk witryn. W niniejszych Zasadach dotyczących plików cookie odnosimy się do tych technologii, które obejmują pliki cookie, lokalnie przechowywane obiekty, piksele, web beacon i gif, łącznie jako "pliki cookie"

Jak używamy plików cookie?

Firma EBSCO Information Services i jej zewnętrzni dostawcy usług mogą wykorzystywać pliki cookie do gromadzenia informacji o korzystaniu z naszych Stron internetowych, co pozwala nam śledzić i ukierunkowywać zainteresowania użytkowników w celu poprawy komfortu korzystania z naszych Stron internetowych.Możemy również wykorzystywać pliki cookie pochodzące od stron trzecich do celów marketingowych (takich jak reklamy internetowe oparte na zainteresowaniach), które umożliwiają nam wyświetlanie materiałów promocyjnych usług informacyjnych EBSCO na innych stronach internetowych odwiedzanych przez użytkownika w oparciu o jego wizyty na naszych stronach internetowych (np. Remarketing za pomocą Google Analytics, Google Display Network Impression Reporting oraz Google Analytics Demographics i Interest Reporting). Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie stron trzecich, należy zapoznać się z odpowiednią polityką prywatności i/lub polityką dotyczącą plików cookie stron trzecich.

Nasze strony internetowe mogą korzystać z funkcji mediów społecznościowych, takich jak przycisk "Lubię to" Facebooka ("Funkcje mediów społecznościowych"). Funkcje te mogą gromadzić adres IP użytkownika oraz stronę, którą odwiedza on na naszych stronach internetowych, a także mogą ustawiać plik cookie w celu umożliwienia prawidłowego działania tej funkcji. Takie funkcje mediów społecznościowych mogą dać użytkownikowi możliwość umieszczania informacji o jego aktywności na naszych Stronach Internetowych na stronie profilowej użytkownika, która jest dostarczana przez sieć mediów społecznościowych innej firmy w celu udostępnienia jej innym osobom w ramach sieci użytkownika. Funkcje mediów społecznościowych są obsługiwane albo przez strony trzecie, albo bezpośrednio na stronach internetowych. Twoje interakcje z tymi funkcjami są regulowane przez politykę prywatności firmy udostępniającej odpowiednie funkcje mediów społecznościowych.

Jakich plików cookie używamy?

Używamy następujących czterech ogólnych kategorii plików cookie:

 • Ściśle niezbędny
 • Wydajność
 • Funkcjonalność
 • Ukierunkowanie

Rutynowo korzystamy z wszystkich czterech kategorii plików cookie na naszych stronach internetowych. Poniżej możesz dowiedzieć się więcej o każdej z kategorii plików cookie.

 1. Ściśle niezbędne pliki cookie.Te pliki cookie są niezbędne, ponieważ umożliwiają użytkownikowi poruszanie się i korzystanie z funkcji naszych stron internetowych, takich jak dostęp do zalogowanych lub zabezpieczonych obszarów. Używamy również tych plików cookie do uwierzytelniania użytkowników i pomagamy w identyfikacji i zapobieganiu zagrożeniom bezpieczeństwa. Ponieważ te pliki są niezbędne, nie można ich wyłączyć.
 2. Pliki cookie wydajnościowe.Te pliki cookie gromadzą informacje o tym, jak użytkownik korzysta z naszych stron internetowych. Używamy również tych plików cookie do anonimowego śledzenia łącznego korzystania z naszych stron internetowych oraz do eksperymentowania z nowymi funkcjami i zmianami na stronach internetowych. Zebrane informacje są wykorzystywane do poprawy działania stron internetowych.
 3. Pliki cookie dot. funkcjonalności.Te pliki cookie pozwalają nam zapamiętać ustawienia i preferencje użytkownika, sposób, w jaki się on zalogował, kiedy się zalogował lub wylogował oraz stan lub historię odwiedzanych przez niego Stron internetowych. Te pliki cookie umożliwiają nam również dostosowanie Witryn do potrzeb użytkowników w celu zapewnienia im ulepszonych funkcji i zawartości oraz zapamiętanie, w jaki sposób użytkownik dostosował Witryny do swoich potrzeb w inny sposób.
 4. Celowane pliki cookie.Te pliki cookie są wykorzystywane do dostarczania reklam, które są istotne dla Twoich zainteresowań. Te pliki cookie mogą zapamiętać, że urządzenie użytkownika uzyskało dostęp do naszych stron internetowych i może być w stanie śledzić aktywność przeglądania stron lub usług innych niż nasze. Informacje te mogą być udostępniane organizacjom spoza Usług informacyjnych firmy EBSCO, takim jak reklamodawcy i/lub sieci reklamowe.

Jak mogę kontrolować i przeglądać pliki cookie?

Użytkownicy mogą korzystać z elementów sterujących przeglądarki internetowej lub oprogramowania innych firm w celu dostosowania ustawień plików cookie. Sposób, w jaki można dostosować ustawienia plików cookie za pomocą elementów sterujących przeglądarki internetowej, różni się w zależności od przeglądarki, dlatego zalecamy odwiedzenie menu pomocy przeglądarki, aby uzyskać więcej informacji. Należy pamiętać, że jeśli użytkownik odrzuci lub wyłączy niektóre pliki cookie, może nie być w stanie korzystać z części naszych stron internetowych. Niektóre z udostępnianych przez nas linków do stron internetowych osób trzecich również mogą używać plików cookie. Nie mamy żadnej kontroli nad tymi połączonymi stronami internetowymi, ani nad dostępem lub kontrolą nad plikami cookie lub innymi technologiami wykorzystywanymi przez połączone strony internetowe.

Użytkownik może również odwiedzić stronę www.aboutcookies.org, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat usuwania plików cookie, kontroli plików cookie i dostosowywania ustawień plików cookie w wielu różnych przeglądarkach. Ponadto użytkownik może zrezygnować z niektórych plików cookie innych firm za pośrednictwem narzędzi Opt-Out Network Advertising Initiative i WebChoices Tool firmy Digital Advertising Alliance.

Należy pamiętać, że wyłączenie niektórych plików cookie może mieć wpływ na funkcjonalność naszych stron internetowych.