Business Source Ultimate

Video

Bu video, en iyi FT50 dergilerinin, işletme videolarının ve uluslararası dergi içeriğinin çoğu dahil olmak üzere işletme araştırmacıları için Business Source Ultimate'ın sunduğu üstün içeriği göstermektedir. Kapsamlı dergi dışı içerik, SWOT analizlerini, sektör ve ülke raporlarını, piyasa raporlarını ve eşsiz şirket bilgilerini kapsar.

Transkript | İndir

Business Source Ultimate

Ref Link: https://careers.ebsco.com/tr-tr/resources/business-source-ultimate

Business Source Ultimate

Bunu en iyi iş alanındaki kaynak yapan nedir?

Financial Times FT50 en iyi dergiler listesinde yer alanlar dahil olmak üzere önde gelen iş dünyası dergilerinden daha fazla tam metin sunmaktadır.

Business Source Ultimate'ın ABI/Inform'a göre sunduğu üstün kapsamı görmek kolaydır.

Ayrıca, öğrenciler araştırmalarını tamamlamak için vaka çalışmalarına, SWOT analizlerine, ülke raporlarına, pazar raporlarına, sektör raporlarına ve şirket bilgilerine erişebilirler.

Videolar araştırmaya ek bir kapsam kazandırır ve Business Source Ultimate 66.000'den fazla işletme ve ekonomi videosu ile 75.000 Associated Press videosu içermektedir.

Güncel içerik için baskı öncesi yayınlar ve küresel içerik sağlamak için binlerce uluslararası dergi içerir.

Muhasebe, bankacılık, insan kaynakları yönetimi, bilgi sistemleri yönetimi, pazarlama ve yerel işletmeler de dahil olmak üzere yüzlerce konu ele alınmaktadır.

Benzersiz Company View özelliği, şirketlerin bilgi kayıtlarını, iş tanımlarını, şirket geçmişlerini, yöneticilerin biyografilerini, röportajları ve daha fazlasını sunar.

Konu uzmanları tarafından hazırlanan en yüksek kalitede konu indekslemesi ve aranabilir atıf yapılan referanslar, iş dünyası araştırmacılarının tam olarak aradıklarını bulmalarına yardımcı olur.

Business Source Ultimate ise 1.000'den fazla aktif küresel açık erişim dergisini dahil ederek açık erişim kaynaklarına erişimi güçlendirmektedir.

Business Source Ultimate... İş araştırmaları için geliştirilmiş en kapsamlı iş veri tabanı.

Transcripts are generated using a combination of speech recognition software and human transcribers, and may contain errors.